ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Yellow Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 3 30 นาที - 45 นาที
Drops 20 0 นาที
Goblin Archer 50 0 นาที
Goblin Archer 37 1 นาที
Kobold Archer 26 0 นาที
Kobold Archer 6 2 นาที
Kobold Archer 5 3 นาที
Kobold Archer 20 5 นาที
Harpy 1 25 นาที - 42 นาที