ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Crab 3 1 นาที
Crab 2 1 นาที
Shellfish 2 1 นาที
Shellfish 3 1 นาที
Drops 40 0 นาที
Raggler 1 3 นาที
Raggler 1 3 นาที
Raggler 1 1 นาที
Raggler 1 1 นาที
Aster 2 1 นาที
Aster 3 1 นาที