ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Condor 20 0 นาที
Anacondaq 60 0 นาที
Steel Chonchon 20 0 นาที
Drops 30 0 นาที
Hode 30 3 นาที
Gargoyle 2 3 นาที