ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Farmiliar 20 0 นาที
Poporing 15 0 นาที
Poison Spore 120 0 นาที
Red Plant 2 5 นาที - 8 นาที
Green Plant 1 5 นาที - 8 นาที
Yellow Plant 1 5 นาที - 8 นาที
Shining Plant 1 50 นาที - 75 นาที
Black Mushroom 3 3 นาที - 5 นาที
Black Mushroom 3 3 นาที - 5 นาที
Dustiness 15 0 นาที