ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Farmiliar 20 0 นาที
Poison Spore 25 0 นาที
Blue Plant 1 5 นาที - 7 นาที
Argos 40 0 นาที
Bathory 70 0 นาที
Dustiness 30 0 นาที
Jakk 40 0 นาที
Ogretooth 1 30 นาที