ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Hunter Fly 15 0 นาที
Ghoul 20 0 นาที
Doppelganger 1 120 นาที
Nightmare 45 0 นาที
White Plant 3 3 นาที - 4 นาที
White Plant 3 3 นาที - 4 นาที
White Plant 3 3 นาที - 4 นาที
White Plant 3 3 นาที - 4 นาที
Shining Plant 1 50 นาที - 75 นาที
Shining Plant 1 50 นาที - 75 นาที
Deviruchi 55 0 นาที
Marionette 25 0 นาที
Whisper 25 0 นาที