ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 70 0 นาที
Fabre 70 0 นาที
Pupa 75 0 นาที
Wilow 60 0 นาที
Chonchon 30 0 นาที
Roda Frog 35 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Ambernite 10 0 นาที