ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 20 0 นาที
Hornet 35 0 นาที
Roda Frog 50 0 นาที
Thara Frog 60 0 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Toad 1 30 นาที - 33 นาที