ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 55 0 นาที
Fabre 55 0 นาที
Pupa 55 0 นาที
Chonchon 50 0 นาที
Roda Frog 30 0 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที