ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 22 0 นาที
Shining Plant 4 30 นาที - 45 นาที
Kobold Axe 20 0 นาที
Kobold Hammer 10 0 นาที
Kobold Mace 10 0 นาที
Earth Petite 50 1 นาที - 2 นาที
Sky Petite 50 1 นาที - 2 นาที
Stainer 30 0 นาที