ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 60 0 นาที
Fabre 70 0 นาที
Pupa 15 0 นาที
Wilow 30 0 นาที
Chonchon 55 0 นาที
Roda Frog 30 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที