ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Golem 55 0 นาที
Steel Chonchon 55 0 นาที
Poison Spore 55 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Kobold Axe 55 0 นาที
Kobold Hammer 55 0 นาที
Kobold Mace 55 0 นาที