ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Orc Warrior 90 0 นาที
Poporing 10 0 นาที
Yoyo 5 0 นาที
Blue Plant 3 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 3 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Horn 5 0 นาที
Orc Lady 50 0 นาที
Orc Baby 30 0 นาที