ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 10 0 นาที
Black Mushroom 21 6 นาที - 9 นาที
Goblin Dagger 20 0 นาที
Goblin Chain 20 0 นาที
Goblin Axe 20 0 นาที
Goblin Hammer 20 0 นาที
Goblin Mace 20 0 นาที
Goblin Archer 1 4 นาที
Goblin Leader 1 4 นาที
Rotar Zairo 1 4 นาที