ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gefenia02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
False Angel 30 0 นาที
Succubus 20 0 นาที
Incubus 10 0 นาที
Violy 40 0 นาที
Mini Demon 30 0 นาที
Abysmal Knight 10 0 นาที
Bloody Knight 1 60 นาที - 110 นาที
Mysteltainn 1 300 นาที - 540 นาที
Executioner 1 300 นาที - 540 นาที
Ogretooth 1 180 นาที - 300 นาที