ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gefenia03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Abysmal Knight 10 0 นาที
Succubus 40 0 นาที
Incubus 40 0 นาที
Violy 25 0 นาที
Abysmal Knight 10 0 นาที
Succubus 40 0 นาที
Incubus 40 0 นาที
Violy 25 0 นาที