ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gefenia04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
False Angel 30 0 นาที
Succubus 10 10 นาที - 15 นาที
Incubus 10 10 นาที - 15 นาที
Violy 30 0 นาที
Mini Demon 20 0 นาที
Abysmal Knight 10 0 นาที
Bloody Knight 1 60 นาที - 110 นาที
Mysteltainn 1 300 นาที - 540 นาที
Executioner 1 300 นาที - 540 นาที
Ogretooth 1 300 นาที - 540 นาที