ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_cas01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Whisper 15 0 นาที
Rideword 10 0 นาที
Dark Frame 20 0 นาที
Carat 50 0 นาที
Sage Worm 50 0 นาที
Owl Duke 6 0 นาที