ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_cas02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Baphomet 1 120 นาที
Nightmare 15 0 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Marionette 8 6 นาที - 9 นาที
Raydric 55 0 นาที
Whisper 2 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 6 นาที - 9 นาที
Mimic 1 6 นาที - 9 นาที
Rideword 4 2 นาที - 3 นาที
Rideword 15 6 นาที - 9 นาที
Mysteltainn 2 120 นาที
Wanderer 30 0 นาที
Abysmal Knight 8 0 นาที
Abysmal Knight 3 30 นาที
Alice 3 0 นาที
Raydric Archer 40 0 นาที
Raydric Archer 1 6 นาที - 9 นาที