ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_church"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Ghoul 55 0 นาที
Evil Druid 115 0 นาที
Mimic 10 0 นาที
Wraith 10 0 นาที
Dark Illusion 1 0 นาที