ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_chyard"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Zombie 25 0 นาที
Hunter Fly 15 0 นาที
Ghoul 45 0 นาที
Evil Druid 10 0 นาที
Mimic 3 0 นาที
Wraith 70 0 นาที
Dark Lord 1 60 นาที