ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_in01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Marionette 40 0 นาที
Rideword 10 0 นาที
Wanderer 1 0 นาที
Dark Frame 10 0 นาที
Alice 1 0 นาที
Sage Worm 14 0 นาที