ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Hunter Fly 20 0 นาที
Whisper 10 0 นาที
Skeleton Prisoner 70 0 นาที
Zombie Prisoner 70 0 นาที
Brilight 20 0 นาที