ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Arclouse 20 0 นาที
Zealotus 1 60 นาที
Rybio 35 0 นาที
Cramp 30 0 นาที
Brilight 20 0 นาที
Injustice 65 0 นาที