ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "glast_01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poison Spore 10 0 นาที
Blue Plant 2 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 8 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Bathory 5 3 นาที - 5 นาที
Jakk 5 3 นาที - 5 นาที
Myst 15 0 นาที
Abysmal Knight 1 0 นาที