ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld2_ald"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Killer Mantis 30 0 นาที
Giant Spider 40 0 นาที
Angra Mantis 50 0 นาที
Gold One-Horn Scaraba 50 0 นาที