ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Vagabond Wolf 1 240 นาที
Eddga 1 480 นาที
Skeleton General 30 0 นาที
Am Mut 35 0 นาที
Cat o' Nine Tails 5 20 นาที
Gajomart 30 0 นาที