ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Doppelganger 1 480 นาที
Killer Mantis 25 0 นาที
Owl Baron 10 0 นาที
Giant Hornet 25 0 นาที
Giant Spider 30 0 นาที
Ancient Worm 25 0 นาที