ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Maya 1 480 นาที
Maya Purple 3 20 นาที
Creamy Fear 45 0 นาที
Caterpillar 45 0 นาที
Leib Olmai 50 0 นาที
Gullinbursti 40 0 นาที