ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Ghostring 1 240 นาที
Dark Lord 1 480 นาที
Wraith Dead 50 0 นาที
Mini Demon 45 0 นาที
Zombie Master 45 0 นาที
Dark Illusion 2 20 นาที