ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gon_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Bloody Butterfly 55 11 นาที - 17 นาที
Enchanted Peach Tree 35 0 นาที
Zipper Bear 30 0 นาที
Red Plant 5 0 นาที
Yellow Plant 10 0 นาที
White Plant 10 0 นาที