ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gon_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Enchanted Peach Tree 2 5 นาที - 8 นาที
Baby Leopard 4 10 นาที - 15 นาที
Enchanted Peach Tree 3 2 นาที - 3 นาที
Enchanted Peach Tree 1 5 นาที - 8 นาที
Baby Leopard 2 10 นาที - 15 นาที
Taoist Hermit 20 12 นาที - 19 นาที
Bloody Butterfly 20 0 นาที
Enchanted Peach Tree 15 0 นาที
Yellow Plant 10 0 นาที