ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gon_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Baby Leopard 40 10 นาที - 15 นาที
Zipper Bear 20 0 นาที
Poporing 20 0 นาที
Dumpling Child 30 0 นาที
Hermit Plant 2 11 นาที - 17 นาที
Green Plant 5 0 นาที
Shining Plant 1 0 นาที