ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ice_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Snowier 70 0 นาที
Siroma 30 0 นาที
Gazeti 15 4 นาที
Ice Titan 7 0 นาที
Iceicle 1 22 นาที - 27 นาที
Iceicle 2 17 นาที - 22 นาที
Iceicle 1 15 นาที - 20 นาที
Iceicle 1 17 นาที - 22 นาที
Iceicle 1 18 นาที - 23 นาที
Iceicle 1 14 นาที - 19 นาที
Iceicle 1 17 นาที - 22 นาที
Iceicle 2 18 นาที - 23 นาที
Iceicle 1 17 นาที - 22 นาที
Iceicle 1 16 นาที - 21 นาที
Iceicle 1 16 นาที - 21 นาที
Iceicle 2 22 นาที - 27 นาที
Iceicle 1 14 นาที - 19 นาที
Iceicle 1 16 นาที - 21 นาที
Iceicle 1 17 นาที - 22 นาที
Iceicle 1 16 นาที - 21 นาที