ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ice_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Snowier 40 0 นาที
Siroma 25 0 นาที
Ice Titan 65 0 นาที
Gazeti 20 0 นาที
Dolomedes 30 0 นาที