ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Drainliar 40 0 นาที
Matyr 20 0 นาที
Requiem 30 0 นาที
Zerom 50 0 นาที