ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Marduk 70 0 นาที
Matyr 15 0 นาที
Pasana 10 0 นาที
Requiem 70 0 นาที
Mimic 5 10 นาที - 15 นาที