ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx5"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Side Winder 20 0 นาที
Anubis 20 0 นาที
Matyr 25 0 นาที
Pasana 65 0 นาที
Pharaoh 1 60 นาที
Mimic 7 10 นาที - 15 นาที