ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Vadon 45 0 นาที
Hydra 40 0 นาที
Kukre 45 0 นาที
Black Mushroom 5 3 นาที - 5 นาที
Marina 35 0 นาที