ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 57 0 นาที
Vadon 55 0 นาที
Cornutus 15 5 นาที - 8 นาที
Hydra 45 0 นาที
Kukre 35 0 นาที
Black Mushroom 10 3 นาที - 5 นาที
Marina 45 0 นาที
Plankton 20 0 นาที