ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 50 0 นาที
Obeaune 70 0 นาที
Cornutus 60 0 นาที
Hydra 50 0 นาที
Black Mushroom 15 3 นาที - 5 นาที
Marse 50 0 นาที
Merman 1 0 นาที