ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "jupe_core"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Venatu 25 0 นาที
Venatu 25 0 นาที
Venatu 25 0 นาที
Dimik 40 0 นาที
Dimik 40 0 นาที
Dimik 40 0 นาที
Dimik 40 0 นาที
Archdam 40 0 นาที
Vesper 1 120 นาที - 130 นาที