ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "juperos_01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Venatu 15 5 นาที
Venatu 25 5 นาที
Venatu 20 5 นาที
Venatu 25 5 นาที
Venatu 35 5 นาที
Venatu 45 5 นาที
Venatu 50 5 นาที
Venatu 45 5 นาที
Dimik 5 0 นาที
Dimik 5 0 นาที
Dimik 5 0 นาที
Dimik 5 0 นาที
Dimik 5 7 นาที