ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "juperos_02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Venatu 50 0 นาที
Venatu 65 0 นาที
Venatu 65 0 นาที
Venatu 65 0 นาที
Apocalypse 70 0 นาที