ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Horong 15 0 นาที
Mi Gao 15 0 นาที
Side Winder 10 5 นาที - 7 นาที
Jing Guai 25 5 นาที - 7 นาที
Jing Guai 20 0 นาที
Grizzly 15 0 นาที
Leib Olmai 1 5 นาที - 7 นาที
Black Mushroom 5 0 นาที
Shining Plant 5 0 นาที