ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Yao Jun 25 2 นาที - 3 นาที
Zhu Po Long 25 2 นาที - 3 นาที
Mao Guai 45 0 นาที
Green Maiden 5 50 นาที - 80 นาที
White Lady 1 120 นาที