ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Bigfoot 7 0 นาที
Bigfoot 4 1 นาที - 2 นาที
Bigfoot 4 0 นาที
Caramel 7 0 นาที
Caramel 7 0 นาที
Caramel 7 0 นาที
Mantis 10 0 นาที
Mantis 10 0 นาที
Mantis 10 0 นาที
Mi Gao 8 0 นาที
Mi Gao 15 1 นาที - 2 นาที
Mi Gao 7 0 นาที
Anacondaq 2 0 นาที
Anacondaq 1 0 นาที
Anacondaq 2 0 นาที
Black Mushroom 5 0 นาที
Yellow Plant 10 0 นาที