ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mag_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Kaho 30 0 นาที
Lava Golem 35 0 นาที
Blazer 25 0 นาที
Grizzly 20 0 นาที
Explosion 15 0 นาที