ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjo_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Evil Druid 5 5 นาที - 7 นาที
Giearth 20 5 นาที - 8 นาที
Martin 20 0 นาที
Myst 35 0 นาที
Skeleton Worker 125 0 นาที
Cramp 3 5 นาที - 8 นาที