ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjo_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Mineral 20 0 นาที
Obsidian 20 0 นาที
Pitman 40 0 นาที
Old Stove 50 0 นาที
Porcellio 25 0 นาที